27 de febr. 2009

CONVIVÈNCIA ESCOLAR

La Comunitat Educativa del CEIP Blasco Ibáñez té el compromís de fomentar una bona convivència al centre, formant en valors democràtics i de respecte a tots i a totes, desenvolupant les competències socials i afavorint la resolució educativa dels conflictes.